1. Creşterea spirituală:

a.Pentru că pasiunea în orice lucrare vine prin apropierea de Dumnezeu şi pentru că în ultima perioadă ne-am confruntat cu un duşman de temut (rutina), un obiectiv foarte important este să începem să avem un timp organizat de rugăciune atât la biserică, cât şi acasă. Pe genunchi se câştigă bătăliile cele mai multe şi noi vrem să avem biruinţă în viata. Prin rugăciune ne dorim ca Domnul să aprindă focul pasiunii pentru lucrarea Lui şi astfel fiecare tânăr să ajungă să ofere timp pentru TBE (Tineret Biserica Exodus).

b.De asemenea, ne propunem ca în fiecare zi orice tânăr să se angajeze să aibă un timp special de rugăciune pentru problemele specifice lucrării TBE:

  • Integrarea şi reintegrarea fiecărui tânăr din biserică în lucrarea TBE
  • Umplerea cu Duhul Sfânt a fiecărui tânăr
  • Descoperirea darurilor spirituale
  • Relaţia cu celelalte generaţii
  • Slujirea în biserică şi afara ei
  • O mărturie bună în locul unde ne-a aşezat Domnul
  • Alegeri potrivite în ceea ce priveşte profesia
  • Alegeri bune în ceea ce priveşte partenerul de viaţă
  • Pentru tinerii care nu sunt întorşi la Domnul deşi sunt din familii din biserică

c.Parteneri în rugăciune: crearea de echipe de câte doi, în care fiecare tânăr să aibă un partener în rugăciune cu care să împărtăşească motivele pentru care doreşte să se facă mijlocirea.

d.Încurajarea la a ţine măcar o zi de post săptămânal.

e.Motivarea fiecărui tânăr de a citi Scriptura după un plan organizat.

2. Programele tinerilor:

a.Punctualitatea: s-a întipărit în mintea tinerilor că primele minute de la începutul întâlnirilor noastre sunt tragere de timp şi mulţi dintre ei nu mai vin la ora stabilită. În privinţa aceasta o să ne asigurăm că la ora programată o să începem indiferent de numărul celor care sunt prezenţi.

b.Lauda şi închinarea: pentru că este un segment foarte important din întâlnirile noastre, o să încercăm diversificarea ei prin implicarea mai multor tineri (toţi cei cu înclinaţie spre slujirea acesta vor fi încurajaţi să se implice atât cu cântarea cât şi cu îndemnuri).

c.Studiul: Abordarea anumitor teme foarte importante (de ex. Scopul pentru care m-am nascut – folosind cartea, Viata condusa de scop, Rick Waren).. În direcţia aceasta vom încerca să procuram cartile de care avem nevoie.

d.Invitaţii: prezenţa persoanelor noi care să slujească prin predicare, studiu sau cântare este benefică. În direcţia aceasta o să încercăm sa avem invitati speciali.

3. Relaţiile cu tinerii:

a.Rugăciuni unii pentru alţii: încurajarea tinerilor de a-şi face publice problemele pentru a mijloci împreună pentru ele.

b.Vizite: pentru a promova relaţii de calitate vom încerca să ne vizităm unii pe alții.

c.Grupe: chiar dacă lunar TBE-iştii se întâlnesc împreună oficial, în viitor vrem să reluăm ideea de a ne întâlni pe grupe în alt cadru decât cel de la biserică.

d.Ieşiri: excursii, ieşiri pentru activităţi sportive, tabere şi conferinţe, rugaciune pe munte, relaxare.

e.Alte biserici: încercarea de a avea relaţii cât mai bune cu celelalte biserici prin iniţierea unor programe comune.

De asemenea, organizarea conferințelor de tineret pe anumite teme.

4. Slujirea:

a.Implicarea fiecărui tânăr în programele bisericii (vineri, duminică dimineaţa) cu cântări, poezii, scenete etc. Motivarea de a se implica în lucrarea Biserici (media, administrativ, etc).

b.Implicarea în acţiuni iniţiate de biserică (curăţenie, renovare, etc.)

c.Implicarea în acţiuni sociale: vizite la azilul de bătrâni, la orfelinate, proiecte sociale.

d.Vizitarea bolnavilor şi a bătrânilor din biserica si nu numai cât şi ajutorarea acestora dacă este cazul.

e.Pregătirea de programe cu tematică specifică perioadelor de Paşte şi Crăciun.

5. Pregătirea şi instruirea:

a.Încurajarea tinerilor de a se implica în biserică în domenii de slujire în care au dovedit că au un dar special: cei care pot cânta se pot implica în laudă şi închinare, pentru cei care cunosc Scriptura şi se descurcă bine cu vorbitul în public, îi putem implica în predicare.

b.Încurajarea tinerilor de a învăţa să cânte la instrumente pentru sluji mai eficient pe viitor în domeniul muzical.

c.Încurajarea în citirea cărţilor.

d. Incurajare tinerilor…(zeciuiala, darnicie, proiecte etc.)

6. Proiectele de viitor:

a.Formarea unei unei echipe de conducere a lucrării de tineret: din care să facă parte şi cel puţin o fată care să se poată ocupa în mod special de tinere.

b.„1+1!” – fiecare dintre noi va trebui să convingă un necreştin (cel puţin) pe an, să vină la întâlnirile noastre.

c.Formarea cel puţin al unui grup de laudă stabil care să fie folositor atât la întâlnirile noastre cât şi în cele ale bisericii, dar şi în evanghelizare.

d.Crearea unui echilibru între activităţile spirituale şi cele de recreere. Să punem accent pe rugăciune, studiu, post, evanghelizare şi misiune, însă şi activităţi recreative (ieşiri, tabere, excursii, conferinţe,jocuri etc.)

e.Crearea unui departament de creaţie şi pantomimă

f.Stabilirea unei zile pe lună alocate recreerii.