• Viziunea este o imagine mentală clară a ceea ce ar putea fi, alimentată de convingerea că ar trebui să fie”

  –Andy Stanley

 • A fi o biserică cu viziune înseamnă a avea o strategie şi o structură” –Rick Warren – Pastor Biserica Saddleback (SUA)

 • Viziunea fără acţiune este un vis cu ochii deschişi. Acţiunea fără viziune este un coşmar.–Proverb japonez

...

Viziunea Bisericii nu este același lucru cu scopul Bisericii.

Scopul Bisericii reprezintă ceea ce trebuie să facă Biserica, fapt bine definit de Cuvântul Domnului, iar viziunea Bisericii este modalitatea prin care se atinge scopul.

SCOPUL

raspunde la intrebarea: Ce trebuie să facem?

VIZIUNEA

raspunde la intrebarea: Cum facem?


Viziunea ține de metodele și strategia pe care le avem pentru a atinge scopul. Viziunea potrivită apare în urma înțelegerii scopului esențial al Bisericii și din disponibilitatea noastră totală de a urma acest scop.

 • ucenicizare pentru formarea şi ridicarea de slujitori la nivel local
 • echiparea fiecărui credincios pentru o lucrare semnificativă, ajutându-l să-şi  descopere darurile şi talentele pe care Dumnezeu i le-a dat.
 • creşterea spirituală şi implicarea în slujire a copiilor şi tineretului
 • dedicare şi pasiune pentru slujire
 • cultivarea unităţii între slujitori şi bisericile surori
 • consolidarea relaţiilor dintre membrii bisericii

 • recuperarea fiilor risipitori
 • evanghelizarea ca stil de viaţă – creştinii sunt “epistole vii,” oameni care prin comportamentul lor influenţează în mod pozitiv pe cei din jur
 • preocupare faţă de familiile nevoiaşe, bolnavi, orfani, văduve, bătrâni
 • motivarea membrilor bisericii pentru a evangheliza de la om la om (acolo unde este posibil, chiar şi evanghelizarea persoanelor vorbitoare de limbă germană)
 • alte metode şi căi pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu


Dorim să umblăm conduși de Duhul Sfânt, lăsându-L să rodească în viețile noastre. Vrem să ne lăsăm surprinși de puterea Duhului Sfânt.

Valorile Bisericii Exodus:

Închinare autentică

Sfinţenie, autenticitate

Munca in echipă

Dare de socoteala, transparenţă


Trăirea dupa principiile fundamentale biblice

Relaţii corecte

Relevanţă

Pasiune si Dedicare


Familia

Tinerii